Výstavy
 Váhy, míry, závaží

 

Výstava vás seznámí nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Své místo zde má i část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků.

Výstava je věnovaná historii měr a vah na území Českých zemí v kontextu vývoje habsburské monarchie.

Jádrem se stal soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Důraz je kladen také na tři ctnosti, které se k mírám a vahám úzce pojí: přesnost, poctivost a spravedlnost.

Předměty pocházejí ze sbírek soukromého sběratele Petra Cikrleho, z fondů Národního zemědělského muzea a Prácheňského muzea v Písku.

 

Otevírací doba:

28. 01.–31. 03.   so–ne   10.30–15.30
01. 04.–30. 04.   so–ne     9.30–16.00
01. 05.–31. 05.   út–pá     9.30–16.00
01. 05.–31. 05.   so–ne     9.30–16.30
01. 06.–30. 06.   út–pá     9.30–16.30
01. 06.–30. 06.   so–ne     9.30–17.00
01. 07.–31. 08.   út–ne     9.30–17.00
01. 09.–30. 09.   út–pá     9.30–16.30
01. 09.–30. 09.   so–ne     9.30–17.00
01. 10.–31. 10.   so–ne     9.30–16.30
01. 11.–17. 12.   so–ne   10.30–15.30

 

 

Historické kočáry

 

 

Expozice v pozdně barokní stodole hospodářského dvora je sestavena z exemplářů soukromého sběratele Milana Štěpána, který se věnuje restaurování starých a také poškozených vozů.

Naleznete zde typický vozový park z přelomu 19. a 20. století, který se využíval na středně velkém panství, jakým byly i Veltrusy.

Do tehdejší atmosféry pak budete vtaženi fiktivním příběhem mladého šlechtice. Povídání vás provede jak mezi jednotlivými kočáry či sáněmi, tak všemi etapami lidského bytí.

 

Otevřeno mimo pondělí:

01. 01.–31. 03.   uzavřen
01. 04.–30. 04.   so–ne   9.30–16.00
01. 05.–31. 05.   so–ne   9.30–16.30
01. 06.–30. 06.   út–pá   9.30–16.30
01. 06.–30. 06.   so–ne   9.30–17.00
01. 07.–31. 08.   út–ne   9.30–17.00
01. 09.–30. 09.   út–pá   9.30–16.30
01. 09.–30. 09.   so–ne   9.30–17.00
01. 10.–31. 10.   so–ne   9.30–16.00
01. 11.–31. 12. uzavřen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek a park ve Veltrusích

Otevírací doba zámku a parku

nádvoří - kočáry - oranžerie - cyklotrasa

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.